Konkurs „Świat przysłów i powiedzeń. Mądrej głowie dość dwie słowie”

Kategoria
Konkursy
Termin
2018-02-20 10:00 - 14:00

Główne założenia konkursu:

 - zainteresowanie dzieci przysłowiami i powiedzeniami funkcjonującymi  w języku polskim;

- inspirowanie do pogłębiania wiedzy polonistycznej;

- rozbudzanie ciekawości intelektualnej, samodzielności

- rozbudzanie zainteresowania słowem;

- poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł;

- wyrabianie nawyku samokształcenia;

- odkrywanie talentów polonistycznych wśród młodzieży szkół podstawowych;

- rozbudzanie wśród młodzieży ambicji i woli szlachetnej rywalizacji;

- potwierdzenie posiadanej wiedzy dzięki uczestnictwu w konkursie.

Etap GOK

1.Odbywa się w GOK dnia 20 luty 2018r. o godz. 10.00.

2.Przygotowuje i przeprowadza Komisja Konkursowa.

3.Komisja Konkursowa powiela testy zgodnie z zapotrzebowaniem najwcześniej dzień przed przeprowadzeniem konkursu.

4.Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół.

5.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 
 

Terminy

  • 2018-02-20 10:00 - 14:00

Wspierane przez iCagenda