Festiwal Piosenki Przedszkolnej

Założenia organizacyjne:

 1. Organizatorem XXII Festiwalu Piosenki Przedszkolnej jest Grójecki Ośrodek Kultury.
 2. Festiwal odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018r. Początek o godz. 10 00.
 3. Festiwal adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym /włącznie z klasami 0/z terenu gminy Grójec.
 4. Celem Festiwalu jest propagowanie i upowszechnianie twórczości dla najmłodszych  oraz pomoc w rozwijaniu ich talentów.
 5. Warunki  uczestnictwa:

* W Festiwalu mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci z klas „0” PSP.

* Ze względów organizacyjnych dopuszcza się maksymalnie po 4-ech uczestników z każdej placówki.

*Każdemu uczestnikowi może towarzyszyć grupa  /taniec, zespół, chórek/  nie przekraczająca 6 osób.

* Każdy z wykonawców /solista, duet czy trio/ prezentuje jeden utwór z repertuaru dziecięcego.

* Czas trwania występu nie może przekroczyć 4 minut.

* Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do G.O.K.  Karty Zgłoszenia /w załączeniu/ oraz podkładu  wyłącznie w formacie audio na płycie cd do dnia 21  listopada 2018r.

* Każdy uczestnik powinien mieć nagrany podkład na osobnej płycie. Dopuszcza się nagranie wszystkich wykonawców z placówki na 1 płycie, ale wtedy Organizator zastrzega , że w takiej samej kolejności jak nagrania będą wykonawcy występować.  

* Każda płyta powinna być podpisana i zawierać : imię i nazwisko dziecka, nazwa placówki i tytuł utworu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za źle opisane płyty /kolejność/.

 1. Przebieg Festiwalu:
 • Festiwal ma charakter konkursowy.
 • Występy oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora.
 • Grupy towarzyszące uczestnikom otrzymują gadżety i słodki upominek, uczestnicy części konkursowej nagrody, Dyplomy i słodki upominek.
 1. Kryteria oceny występów: swoboda sceniczna, sposób prezentacji utworu, wrażenia artystyczne, „oddanie” wykonywanego utworu poprzez strój i choreografię, zdolności wokalne.
 2. Szczegółowy program imprezy , w tym kolejność występów, zostanie ustalony po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń i przesłany do placówek zgłaszających mailem najpóźniej do dnia 3 grudnia 2018r.

Więcej informacji:

http://gokgrojec.pl/konkursy/festiwal-piosenki-przedszkolnej/608-festiwal-piosenki-przedszkolnej-2018-r