Konkursy
Konkursy

Konkursy (4)

Więcej informacji:http://gokgrojec.pl/konkursy/swiat-przyslow-i-powiedzen/690-swiat-przyslow-i-powiedzen-madrej-glowie-dosc-dwie-slowie-2019-r

poniedziałek, 07 styczeń 2019 16:41

Konkurs plastyczny "Zwierzaki cudaki"

Napisane przez

Więcej informacji: http://gokgrojec.pl/konkursy/konkurs-plastyczy-zwierzaki-cudaki/689-konkurs-plastyczy-zwierzaki-cudaki-2019-r

niedziela, 06 styczeń 2019 17:21

Festiwal Teatrów Szkolnych im. W. Siemiona

Napisane przez

REGULAMIN VII Festiwalu Teatrów Szkolnych  im. Wojciecha Siemiona

 

 1. 1. ORGANIZATOR FESTIWALU:

Grójecki Ośrodek Kultury w Grójcu, ul. Piłsudskiego 3, 05-600 Grójec

 

 1. PATRONAT

Festiwalowi patronuje Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Wspiera Nas także Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

 

 1. CEL FESTIWALU:

Festiwal ma charakter prezentacji i ma stać się szansą dla młodych ludzi na wyrażenie tego, co uważają za ważne i warte uwagi oraz pokazać wszystko to, co ciekawego dzieje się w szkołach w zakresie działań teatralnych.

 

 1. TERMIN FESTIWALU

Festiwal odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2019r. w Sali widowiskowej G.O.K.

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE:
 2. teatry dziecięce szkół podstawowych

2.teatry młodzieżowy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

Wymienione kryteria służą określeniu wieku uczestników.

Placówki pozaszkolne również zgłaszają uczestników wg tych kryteriów.

 

 1. FORMY ARTYSTYCZNE:

Na przeglądzie prezentować można dowolne formy teatralne i teatralno-muzyczne. (spektakle teatralne, teatr tańca, etiudy,  scenki teatralne, teatr lalkowy, pantomima, happening itd.)

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za plagiaty zarówno scenariusza  jak i inne, jeśli jakakolwiek z grup zgłoszonych się ich dopuści. Odpowiedzialność za prezentowaną sztukę spoczywa na opiekunie i kierowniku grupy.

 

 1. WARUNKI UCZESNICTWA:
 • Warunkiem uczestnictwa jest dokładne wypełnienie i wysłanie karty uczestnictwa i informator na  adres organizatora:  e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 • Czas prezentacji nie może przekroczyć:

- teatr dzieciecy 30 minut

- teatr młodzieżowy  50 minut.

 • Dekoracja powinna być dostosowana do szybkiego montażu i demontażu i nie powinna przekroczyć łącznie 15 minut.
 • Organizator prosi zgłoszone i przyjęte do Festiwalu zespoły o przygotowanie tzw. Informatora zawierającego krótką notkę o sztuce, o teatrze, wyszczególnienie obsady aktorskiej i pomocniczej..
 • Termin bezwzględny nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 02.2019r. /data stempla pocztowego/ Dopuszcza się przesłanie zgłoszenia mailowo na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Zaproszone zespoły zostaną zobowiązane do zaprezentowania przedstawienia w czasie i miejscu wyznaczonym przez organizatora. O terminach prezentacji  poszczególnych uczestników będzie informował organizator odrębnym pismem.
 • Podkłady muzyczne można dostarczyć w dniu występu na nośniku pen drive lub płyta cd.
 • Organizatorzy zapewniają uczestnikom:

                           - informator przeglądu

                           - obsługę techniczną /dźwięk i światło/.

                             - słodki bufet

 • . Zgłoszenie do Festiwalu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku uczestników i wykorzystanie go do celów reklamowych GOK oraz w relacjach z imprezy. Jednocześnie zgłoszenie na Festiwal jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Klauzuli obowiązku informacyjnego RODO, która stanowi załącznik do regulaminu.
 • Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator.
 • Dla najlepszych teatrów będą przyznawane nagrody rzeczowe i wyróżnienia

 

Więcej informacji: http://gokgrojec.pl/konkursy/festiwal-teatrow-szkolnych-im-wojciecha-siemiona/612-festiwal-teatrow-szkolnych-im-w-siemiona-2019-r

wtorek, 23 październik 2018 11:39

Festiwal Piosenki Angielskiej

Napisane przez

XVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Angielskiej

COLOURS OF MUSIC – IDOLS

Grójec 2019

 

 1. XVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Angielskiej organizowany jest przez Szkołę Językową ENGLINK, Grójecki Ośrodek Kultury i Liceum Ogólnokształcące w Grójcu.
 2. Festiwal ma zasięg ogólnopolski.
 3. Festiwal odbędzie się w G.O.K. w dniu 3 kwietnia 2019r. o godz. 13 00.
 4. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu obowiązuje temat przewodni
  COLOURS OF MUSIC – IDOLS – w karcie należy uzasadnić wybór idola.
 5. Festiwal zostanie przeprowadzony w Kategoriach wiekowych:

-   dziecięca do lat 9

-   10- 13 lat (klasy IV- VI Szkół Podstawowych)

-   14- 16 lat (klasy VII- VIII Szkół Podstawowych i III klasa gimnazjum)

-   młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studenci

-   zespoły muzyczne

W przypadku występów grupowych/ zespół, kwintet, itd./ należy wyłonić lidera!!!

 1. Zgłoszenia do Festiwalu zawierające wypełnioną Kartę Zgłoszenia, CD z nagraniem demo oraz CD w formacie audio z podkładami do utworów, należy przesłać na adres:

Grójecki Ośrodek Kultury

Ul. J. Piłsudskiego 3

05-600 Grójec

z dopiskiem „XVIII FPA”, w terminie do 4 stycznia 2019r.

 1. Płyta CD /demo/ powinna zawierać 2 utwory. Nagrane przez wykonawcę z podkładem muzycznym lub w wersji a’ capella (wskazany zróżnicowany repertuar). Druga płyta CD z podkładami do obu!!! utworów w formacie audio. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych płyt! Zgłoszenia bez nadesłanych płyt nie będą rozpatrywane.
 2. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń Komisja powołana przez Organizatorów dokona kwalifikacji wykonawców do przesłuchań finałowych. Wszyscy zakwalifikowani wykonawcy zostaną zawiadomieni przez Organizatorów do
  28 stycznia 2019r. Lista osób zakwalifikowanych zostanie też zamieszczona na stronie www.gokgrojec.pl oraz www.grojecmiasto.pl
 3. Organizatorzy proszą o zwracanie uwagi na dobór repertuaru tak, aby był on różnorodny. W przypadku powtarzania się zbyt dużej ilości tych samych utworów Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wskazania innego utworu prezentowanego w Konkursie (dotyczy to osób zakwalifikowanych do finału) .
 4. Do oceny wykonawców biorących udział w przesłuchaniach konkursowych Organizatorzy powołają Komisję, która oceniać będzie:

-   poprawność i biegłość języka,

-   interpretację wykonywanych utworów,

-   muzykalność,

-   ruch sceniczny,

-   stylizacja zgodna z wykonywanym utworem,

-   ogólny wyraz artystyczny.

 1. Wykonawcy podczas przesłuchań konkursowych zaprezentują 1 piosenkę w języku angielskim przy akompaniamencie/ własnym, zespołu, w wersji pół playback/ lub a’cappella.
 2. W wyniku przesłuchań konkursowych Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej z Kategorii wiekowych oraz Grand Prix Festiwalu. Decyzja Komisji jest ostateczna. Publiczność przyzna swoja nagrodę – Grand Prix Publiczności.
 3. W przypadku wykonawców spoza okolic Grójca, którzy będą musieli skorzystać z noclegów, prosimy o wcześniejsze poinformowanie w celu pomocy przy ich załatwieniu. Organizatorzy zastrzegają sobie, w związku z niepobieraniem opłat wpisowego, że wykonawcy sami ponoszą koszty zakwaterowania i zaprowiantowania!!!
 4. Zgłoszenie do Festiwalu jest jednocześnie wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku uczestnika i wykorzystanie go do celów reklamowych GOK oraz w relacjach z imprezy. Jednocześnie zgłoszenie na Festiwal jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Klauzuli obowiązku informacyjnego RODO, która stanowi załącznik do regulaminu.
 5. Informacji udziela: Szkoła Językowa ENGLINK Pani Ada Pośnik tel. 601 986 199 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji:

http://gokgrojec.pl/konkursy/festiwal-piosenki-angielskiej/626-festiwal-piosenki-angielskiej-2019-r