Konkursy
Konkursy

Konkursy (4)

piątek, 12 październik 2018 08:00

Konkurs plastyczny "Świąteczna ozdoba choinkowa ..."

Napisane przez

REGULAMIN:

 • Organizatorem konkursu jest Grójecki Ośrodek Kultury.
 • Konkurs składa się z dwóch segmentów:
 1. OZDOBA CHOINKOWA
 2. SZOPKA BOŻONARODZENIOWA
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących Kategoriach wiekowych:
 • Kategoria I – Przedszkola
 • Kategoria II – klasy 0
 • Kategoria III – klasy I-III PSP
 • Kategoria IV –klasy IV-VIII PSP
 • Kategoria V – Gimnazjum
 • Kategoria VI – szkoły ponadgimnazjalne
 • Konkurs obejmuje swoim zasięgiem                                                                                     gminę Grójec
 • W 1. Segmencie konkursu na ozdobę choinkową może wziąć udział maksymalnie 10 osób z placówki /łącznie we wszystkich kategoriach/ Nie dopuszcza się prac zbiorowych w konkursie w żadnej kategorii.
 • Komisja powołana przez Organizatora oceniać będzie prace pod względem : staranności wykonania, wrażeń artystycznych, samodzielności wykonania, oryginalności w interpretacji tematu i w zastosowanej technice. Głównym kryterium oceny w 1 segmencie jest możliwość zawieszenia ozdoby na choince. Prace, które nie spełnią tego kryterium zostaną wyłączone z konkursu.
 • Szopki nie mogą swoimi wymiarami przekroczyć u podstawy formatu A3.
 • Celem konkursu jest zachęcenie dzieci oraz młodzieży do kreatywności w tworzeniu ozdób choinkowych oraz kultywowaniu tradycji bożonarodzeniowych.
 • Każda praca – ozdoba czy szopka – musi zawierać metryczkę z danymi autora, nazwą placówki i kategorią wiekową. Metryczka powinna być zrobiona starannie i czytelnie.
 • Zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie z wyrażeniem zgody  na upublicznienie wizerunku uczestnika i wykorzystanie go do celów reklamowych GOK oraz w relacjach z imprezy. Jednocześnie zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Klauzuli obowiązku informacyjnego RODO, która stanowi załącznik do regulaminu.
 • Do zgłaszanych prac należy dołączyć protokół zbiorczy z placówki wraz z kontaktem do opiekuna.
 • NIE DOPUSZCZA SIĘ ZGŁOSZEŃ INDYWIDUALNYCH!!! Prace, które nie będą umieszczone w dostarczonych protokołach z placówek , nie zostaną poddane ocenie.
 • Prace przyjmuje Dział Edukacji Kulturalnej G.O.K. , Pani Grażyna Dubiel do dnia 22 listopada 2018r. wraz z protokołem zbiorczym z każdej placówki.
 • Informacje : Pani Grażyna Dubiel, tel. 48 664 23 06, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu 17 grudnia 2018r. o godz.11 00 w Klubie Artystycznym GALERIA. Nagrodzone prace zostaną wystawione w holu GOK. 
 • Wyniki konkursu zostaną przesłane do placówek najpóźniej do dnia 13 grudnia 2018r.
 • Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora.
sobota, 29 wrzesień 2018 09:14

Festiwal Piosenki Przedszkolnej

Napisane przez

Założenia organizacyjne:

 1. Organizatorem XXII Festiwalu Piosenki Przedszkolnej jest Grójecki Ośrodek Kultury.
 2. Festiwal odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018r. Początek o godz. 10 00.
 3. Festiwal adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym /włącznie z klasami 0/z terenu gminy Grójec.
 4. Celem Festiwalu jest propagowanie i upowszechnianie twórczości dla najmłodszych  oraz pomoc w rozwijaniu ich talentów.
 5. Warunki  uczestnictwa:

* W Festiwalu mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci z klas „0” PSP.

* Ze względów organizacyjnych dopuszcza się maksymalnie po 4-ech uczestników z każdej placówki.

*Każdemu uczestnikowi może towarzyszyć grupa  /taniec, zespół, chórek/  nie przekraczająca 6 osób.

* Każdy z wykonawców /solista, duet czy trio/ prezentuje jeden utwór z repertuaru dziecięcego.

* Czas trwania występu nie może przekroczyć 4 minut.

* Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do G.O.K.  Karty Zgłoszenia /w załączeniu/ oraz podkładu  wyłącznie w formacie audio na płycie cd do dnia 21  listopada 2018r.

* Każdy uczestnik powinien mieć nagrany podkład na osobnej płycie. Dopuszcza się nagranie wszystkich wykonawców z placówki na 1 płycie, ale wtedy Organizator zastrzega , że w takiej samej kolejności jak nagrania będą wykonawcy występować.  

* Każda płyta powinna być podpisana i zawierać : imię i nazwisko dziecka, nazwa placówki i tytuł utworu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za źle opisane płyty /kolejność/.

 1. Przebieg Festiwalu:
 • Festiwal ma charakter konkursowy.
 • Występy oceniać będzie Komisja powołana przez Organizatora.
 • Grupy towarzyszące uczestnikom otrzymują gadżety i słodki upominek, uczestnicy części konkursowej nagrody, Dyplomy i słodki upominek.
 1. Kryteria oceny występów: swoboda sceniczna, sposób prezentacji utworu, wrażenia artystyczne, „oddanie” wykonywanego utworu poprzez strój i choreografię, zdolności wokalne.
 2. Szczegółowy program imprezy , w tym kolejność występów, zostanie ustalony po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń i przesłany do placówek zgłaszających mailem najpóźniej do dnia 3 grudnia 2018r.

Więcej informacji:

http://gokgrojec.pl/konkursy/festiwal-piosenki-przedszkolnej/608-festiwal-piosenki-przedszkolnej-2018-r

sobota, 29 wrzesień 2018 09:11

Konkurs plastyczny "Polska oczami dziecka"

Napisane przez

Grójecki Ośrodek Kultury

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

„Polska oczami dziecka”

Kategorie wiekowe:

I - Przedszkola i Oddziały Przedszkolne dzieci 4-5 lat

II -  klasy „0”

III -  klasy I-III Szkół Podstawowych

IV – klasy IV-V Szkół Podstawowych

V –  klasy VI- VIII Szkół Podstawowych

UWAGA: przypisując do kategorii bierzemy pod uwagę  klasę , a nie rocznik!!!!

Kryterium oceny prac:

* samodzielność wykonania,

* staranność wykonania,

* wrażenie artystyczne.

* interpretacja tematu

 

UWAGA! w przypadku najmłodszej kategorii dopuszcza się niewielka pomoc opiekuna!!!

Zasięg terytorialny:

Konkurs obejmuje wyłącznie dzieci i młodzież z terenu gminy Grójec

Główne założenia konkursu:

- udział w obchodach 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

- propagowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży

- rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej,

- zapoznawanie z różnorodnymi technikami malarskimi,

- prezentacja talentów plastycznych.

 

Przepisy ogólne:

 

 1. Na Konkurs można nadesłać jedynie 1 pracę jednego autora . Z każdej placówki dopuszcza się maksymalnie 10 uczestników!!!
 2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, ale muszą to być elementy, które nie będą odpadać z pracy!!!
 3. Prace powinny być wykonane w formacie A-4 lub A-3 Organizator nie dopuszcza prac grupowych. Mogą natomiast być formy przestrzenne prac.
 4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą; imię i nazwisko oraz kategorię wiekową, nazwę placówki. Metryczkę z danymi prosimy wykonać komputerowo lub wypisać drukowanymi literami i umieścić NA ODWROCIE PRACY Brak metryczki lub jej nieczytelność powodują wykluczenie pracy z konkursu.
 5. W przypadku prac zgłaszanych ze szkół należy dołączyć listę wszystkich uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych. (imię, nazwisko, klasa) z pieczątką placówki. Organizator nie  dopuszcza składania prac indywidualnie. Praca, która nie będzie umieszczona na żadnej liście zbiorczej ze szkół zostaje automatycznie wykluczona z konkursu.
 6. Tematyka prac to szeroko rozumiana Polska taka, jaką Ją widzą dzieci i z czym Ją kojarzą. Symbolika, forma plakatu albo forma malarska są dopuszczalne, tak jak i każda inna wizja artystyczna.
 7. Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora, natomiast nienagrodzone można odebrać w G.O.K  bezwzględnie  w dniach 7-9 listopada br. Po w/w terminie prace ulegają zniszczeniu.
 8. Wręczenie nagród nastąpi w dniu. 14 listopada br . /wtorek /o godzinie 11.00 w Klubie Artystycznym GALERIA w GOK.
 9. 9. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac i wizerunku uczestnika w relacjach z konkursu zamieszczanych w mediach. W załączeniu regulaminu klauza RODOz listą do podpisania przez rodzica /opiekuna dziecka, którego praca będzie składana do GOK. Klauzulę z podpisami dostarcza się wraz z pracami konkursowymi i protokołem szkolnym. Brak w/w klauzuli skutkuje wykluczeniem prac z konkursu.
 10. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Informacji udziela Dział Edukacji Kulturalnej, Pani Grażyna Dubiel – tel. 664 23 06.
 11. Termin składania prac upływa dnia 24 pażdziernika br. /środa/

Lista osób nagrodzonych znajdzie się  6 listopada br. br.

Więcej informacji:

http://gokgrojec.pl/konkursy/konkurs-plastyczny-polska-oczami-dziecka/611-konkurs-plastyczny-polska-oczami-dziecka

sobota, 29 wrzesień 2018 09:05

Konkurs recytatorski "Moja Ojczyzna"

Napisane przez

Grójecki Ośrodek Kultury

zaprasza na

XXI edycje konkursu recytatorskiego ,,Moja Ojczyzna”

Założenia organizacyjne:

100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości to temat wiodący tegorocznej edycji konkursu. Pozostawiamy całkowitą dowolność w wyborze autorów wierszy, które będą prezentowane. Idea konkursu jest taka, żeby utwory oddawały ducha niepodległościowego, mówiły o Polsce, o walce Polski o wolność, o symbolach polskości.  Utwory muszą być dostosowane do wieku recytatora!

Cele Konkursu:

 1. Popularyzowanie i pogłębianie znajomości polskiej poezji patriotycznej.

2 Poszukiwanie literackich wzorców i wartości, istotnych w życiu człowieka.

PATRONAT HONOROWY NAD KONKURSEM SPRAWUJE PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU.

Regulamin Konkursu:

 1. Konkurs jest adresowany przede wszystkim do uczniów Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu gminy Grójec.

Uczestnicy Konkursu występują w następujących kategoriach:

 1. Przedszkola
 2. klasy 0

III. Szkoły Podstawowe klasy I-III

 1. Szkoły Podstawowe klasy IV-V
 2. Szkoły Podstawowe klasy VI-VIII
 3. Gimnazjum

VII. Szkoły Ponadgimnazjalne

 1. Repertuar obejmuje:2 utwory poetyckie o tematyce poświęconej Ojczyźnie, szeroko rozumianemu patriotyzmowi, niepodległości.
 • Utwory powinny być dopasowane do wieku i predyspozycji uczestnika.
 • Prosimy o dokładne podanie autorów oraz tytułów utworów.
 • Dłuższe utwory mogą być prezentowane we fragmentach (dotyczy przede wszystkim dzieci z Kategorii I-Przedszkola i Kategorii II – klasy 0).
 1. Czas prezentacji:
 2. a) dla Przedszkoli i klas 0 nie może przekroczyć 4 minut
 3. b) dla Szkół Podstawowych nie może przekroczyć 5 minut, dla Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych nie może przekroczyć 7 minut.
 4. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru /wartości artystyczne utworów, ich dostosowanie do wieku i predyspozycji wykonawczych uczestnika/

- interpretacja utworów

- wartości artystyczne prezentowanych utworów

- kultura słowa i zachowanie sceniczne

 1. Limity zgłoszeń:

- Przedszkole do 5 uczestników (przez Przedszkole rozumiemy  placówkę łącznie z oddziałami)

- klasy 0 do  3 uczestników z placówki

- Szkoły Podstawowe do 3 uczestników w każdej z kategorii

- Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalne do 5 uczestników.

 1. Finał Konkursu odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 r. /piątek/ o godz. 9.30 w Klubie Artystycznym GALERIA.\
 2. Zgłoszenia TYLKO!! na Kartach Zgłoszeń wraz z Protokołem z eliminacji szkolnych należy przesłać do dnia 23 października 2018r. (wtorek), do Grójeckiego Ośrodka Kultury, Dział Edukacji Kulturalnej.
 3. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w relacjach z konkursu zamieszczanych w mediach. W załączeniu regulaminu klauza RODO z listą do podpisania przez rodzica /opiekuna dziecka, który będzie zgłaszany do konkursu w GOK. Klauzulę z podpisami dostarcza się wraz z kartami i protokołem szkolnym. Brak w/w klauzuli skutkuje wykluczeniem z konkursu uzczestnika.
 4. Informacji udziela Pani Grażyna Dubiel, Dział Edukacji Kulturalnej , tel. 664-23-06,wewn. 16, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji:

http://gokgrojec.pl/konkursy/konkurs-recytatorski-moja-ojczyzna/610-konkurs-recytatorski-moja-ojczyzna-2018-r