Poniedziałek:

11:00 – 12:30 – Grójecki Ośrodek Otwarty, H. Szczepanowska, s. widowiskowa

16:00 – 17:00 – Zajęcia plastyczne (5 – 6 lat), A. Kazała, s. plastyczna

16:30 – 17:00 – Baby Dance (3 – 4 lata), LDA, s. baletowa

17:00 – 18:00 – Zajęcia plastyczne (8 – 9 lat), A. Kazała, s. plastyczna

17:00 – 18:30 – Zajęcia taneczne, LDA KIDS Team, s. baletowa

18:00 – 19:00 – Zajęcia plastyczne (bez ograniczeń wiekowych), A. Kazała, s. plastyczna

18:00 – 20:00 – Chór Gminy Grójec, J. Praszczałek, Galeria

18:30 – 20:00 – Zajęcia taneczne (12 – 15 lat), LDA, s. baletowa

19:00 – 21:00 – Grupa AA, kotłownia

20:00 – 21:00 – Zumba (Dorośli), LDA, s. baletowa

Wtorek:

11:00 – 12:00 – Familia, K. Pracownik, s. baletowa

16:00 - 19.00 - Brydż, A. Lasota, Galeria

17:00 – 18:00 – Zajęcia taneczne (taniec nowoczesny, >5 lat), K. Pracownik, s. baletowa

18:00 – 19:00 – Zajęcia taneczne (taniec towarzyski dla dzieci, gr. zaawansowana), K. Pracownik, s. baletowa

19:30 – 20:30 – Ladies Latino, K. Pracownik, s. baletowa

20:30 – 21:30 – Zajęcia taneczne (taniec towarzyski dla dorosłych), K. Pracownik, s. baletowa

Środa:

11:00 – 12:00 – Familia, K. Pracownik, s. baletowa

10:00 – 15:00 – Związek Emerytów i Rencistów, A. Iwańska, kotłownia

14:00 – 20:00 – Warsztaty emisji głosu, J. Zakrzewski, Galeria

16:00 – 21:00 – Klub Brydża Sportowego, J. Bors, kotłownia

16:00 – 19:00 – Zajęcia muzyczne, T. Ziułek, s. plastyczna

16:30 – 17:30 – Zajęcia taneczne (5 – 7 lat), LDA, s. baletowa

17:30 – 18:30 – Zajęcia taneczne (8 – 11 lat), LDA, s. baletowa

18:30 – 20:00 – Zajęcia taneczne, LDA Kids Team, s. baletowa

20:00 – 21:00 – Zumba (Dorośli), s. baletowa

Czwartek:

11:00 – 12:00 – Familia, K. Pracownik, s. baletowa

16:00 – 17:00 – Zajęcia plastyczne (5 – 6 lat), A. Kazała, s. baletowa

16:30 – 17:20 – Zajęcia teatralno-edukacyjne (3,5 – 6 lat), M. Quoos, Galeria

17:00 – 18:00 – Zajęcia plastyczne (7 – 9 lat), A. Kazała, s. plastyczna

17:00 – 18:00 – Zajęcia taneczne (taniec nowoczesny, >5), K. Pracownik, s. baletowa

17:30 – 19:30 – Zajęcia teatralno-edukacyjne (7 – 13 lat), M. Quoos, Galeria

18:00 – 19:00 – Zajęcia plastyczne (od 10 lat), A. Kazała, s. plastyczna

18:00 – 19:00 – Zajęcia taneczne (taniec towarzyski dla dzieci, gr. zaawansowana), K. Pracownik, s. baletowa

19:00 – 20:00 – Zajęcia taneczne (taniec towarzyski dla dzieci, gr. podstawowa), K. Pracownik, s. baletowa

20:00 – 21:15 – Yoga, M. Quoos, s. baletowa

Piątek:

16:30 – 17:00 – Zajęcia taneczne (3 – 4 lata), LDA, s. baletowa

17:00 – 18:00 – Zajęcia taneczne (5 – 7 lat), LDA, s. baletowa

17:00 – 19:00 – Klub Szachowy, A. Lasota,  Galeria

18:00 – 19:00 – Zajęcia taneczne (8 – 11 lat), LDA, s. baletowa

19:00 – 20:30 – Zajęcia taneczne (12 – 15 lat), LDA, s. baletowa

Sobota:

9:00 – 14:00 – Zajęcia muzyczne, T. Ziułek, s.plastyczna

10:00 – 12:00 – Zajęcia taneczne (taniec nowoczesny), K. Pracownik, s. baletowa