Grójecki Ośrodek Kultury ul. J. Piłsudskiego 3,
05-600 Grójec
NIP 797-14-78-191   REGON 670061304    
tel. 48-664-23-06
fax: 48-664-23-06 wewn. 20


Stałe godziny pracy:
Pn-Pt 8.00-16.00
Dodatkowo w godzinach popołudniowych i w sobotę odbywają się zajęcia tematyczne z instruktorami.

Dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury:
Grzegorz Rejer, e-mail: dyrektor@gokgrojec.pl


Główny księgowy:
- Małgorzata Biniaszewska (tel. wewn. 14), e-mail: mbiniaszewska@gokgrojec.pl


Administracja:
- Tadeusz Wichiciel (tel. wewn. 10), e-mail: wichicielt@gokgrojec.pl


Dział Edukacji Kulturalnej:
Grażyna Dubiel (tel. wewn. 16), e-mail: gdubiel@gokgrojec.pl


Uniwersytet III Wieku:
Grzegorz Rejer e-mail: dyrektor@gokgrojec.pl


Wieczory narodowe, gazeta, strona internetowa www.zyciegrojca.pl:
Ilona Feliksiak (tel. wewn. 15), e-mail: feliksiaki@gokgrojec.plredakcja@zyciegrojca.pl


Sekretariat, wynajem sal:
Katarzyna Maliszewska (tel. wewn. 12), sekretariat@gokgrojec.pl


Strona internetowa www.gokgrojec.pl
- Katarzyna Maliszewska, sekretariat@gokgrojec.pl


Warsztaty plastyczne:
Agnieszka Kazałaagnieszka.kazala@interia.pl


Organizacja wystaw, Stowarzyszenie Plastyków Ziemi Grójeckiej:
Anna Daria Merskaamerska@gokgrojec.pl


DKF - Kino, spotkania, strona www.kinogrojec.pl:
Łukasz Haśkie (601-773-726; 533-750-765), e-mail: lhaskie@gokgrojec.pl


Punkt Ksero

Piotr Maroszek (tel. wewn. 11), piotr@gokgrojec.pl

 

 

Szybki kontakt