Deklaracja dostępności Strony Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu

Gminny Ośrodek Kultury w Grójcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Grójeckiego Osrodka Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 • cześć plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • dokumenty PDF, DOC, DOCX nie sa w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Wyłączenia

 • część plików PDF, DOC, DOCX została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklaracje sporządzono dnia:
 • Deklaracje została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor Monika Woźniak.
 • E-mail:dyrektor@gokgrojec.pl
 • Telefon: 48 664 23 06

Kazdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić zadanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Zadanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy zadanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli zadanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji zadania można złożyć skargę do organu nadzorującego poczta lub droga elektroniczna na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Gminy Miasta Grójec
 • Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 48 664 30 91

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Grójeckiego Ośrodka Kultury w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 3, 05-600 Grójec

 • Wejście główne od strony przedniej,
 • Zainstalowana pochylnia,
 • Budynek ma trzy kondygnacje,
 • Sekretariat znajduje sie na pierwszym piętrze,
 • Szerokie korytarze, klatka schodowa,
 • Toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • Brak ograniczeń związanych ze wstępem z psem asystującym,
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 • Parking posiada wydzielone miejsca dla niepełnosprawnych.