💪 "Bajkowa Profilaktyka Dostrzegaj - Rozmawiaj - Przeciwdziałaj!"
👧🧒 Wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grójcu rozpoczynamy nową kampanię profilaktyczną. W pierwszej kolejności jest ona skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Projekt podzieliliśmy na 3 etapy:
1. tematyczna kolorowanka
2. projekcja seansu filmowego
3. rozdanie gadżetów profilaktycznych.
📖 Dziękujemy Dyrektorom oraz wychowawcom placówek oświatowych w naszej gminie za włączenie się w tak ważny i potrzebny projekt, jakim jest profilaktyka uzależnień.
📽 W niedalekiej przyszłości planujemy podobną akcję dla dzieci w wieku szkolnym.