👥 Słuchacze Grójeckiego Uniwersytetu Otwartego odwiedzili ważne dla każdego Polaka miejsca - Muzeum Więzienia Pawiak, Mauzoleum Walki i Męczeństwa, Muzeum Niepodległości oraz Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.
➡ Przewodnik, Andrzej Skuciński, opowiadając historię naszego kraju, nawiązywał do osób urodzonych lub zamieszkujących region grójecki. Niesamowite, że tak wiele ważnych w historii naszego kraju osób, pochodziło z okolic Grójca.
🇵🇱 Tematyka wycieczki powiązana została z jednym z ostatnich wykładów o słynnych Polakach, który wygłosiła Urszula Kowalczuk.
Fot. Katarzyna Rylska