REGULAMIN WYPOŻYCZALNI GIER PLANSZOWYCH PRZY GRÓJECKIM OŚRODKU KULTURY

1. Celem działalności wypożyczalni gier planszowych jest promowanie aktywnego spędzania czasu i edukowanie dzieci, młodzieży, seniorów oraz grup wykluczonych społecznie.

2. Wypożyczalnia gier planszowych działa w ramach Grójeckiego Klubu Gier i Fantastyki GROFAN, działającego przy Grójeckim Ośrodku Kultury.

3. Właścicielem pozycji zawartych w spisie (aktualizowanym co miesiąc) jest Grójecki Ośrodek Kultury i wypożyczane mogą być tylko tytuły z tego spisu.

4. Zarządzający Wypożyczalnią mogą zadecydować o czasowym zawieszeniu wypożyczania danego tytułu z puli gier bez podania przyczyny.

5. Zainteresowani wypożyczeniem gry muszą uiścić opłatę na rzecz Klubu GROFAN według zamieszczonego w Regulaminie cennika.

6. Składki i opłaty na rzecz Klubu GROFAN przeznaczone zostają na zakup nowych tytułów oraz akcesoria do gier (w tym środki zabezpieczające elementy gier planszowych przed zużyciem).

7. Jednorazowo można wypożyczyć do trzech gier, o ile ich wartość sklepowa nie przekracza 200 zł.

8. Aktywni członkowie z Klubu GROFAN mogą bezpłatnie wypożyczać do pięciu gier, o ile ich wartość sklepowa nie przekroczy 300 zł.

9. Za aktywnego członka Klubu GROFAN przyjmuje się osobę, która regularnie uiszcza składki na rzecz działalności Klubu (min. trzy składki z rzędu).

10. Miesięczna składka członkowska wynosi 10 zł i uiszczana jest do 5 dnia miesiąca.

11. Opłata minimalna obejmuje wypożyczenie gry na 72 godziny.

12. Przy wypożyczaniu gry pobierana jest kaucja w kwocie jej wartości sklepowej. Przy zwrocie gry kaucja jest zwracana - pomniejszona o koszt najmu.

13. Wypożyczone gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym oraz kompletnym. W przypadku zniszczenia/zagubienia części składowych wypożyczalnia zatrzymuje kaucję. W przypadku niewielkich uszczerbków możliwa jest negocjacja warunków naprawy/rekompensaty.

Więcej informacji, w tym cennik, można znaleźć na stronie www.grofan.gokgrojec.pl