Grójecki Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w konkursie polonistycznym

„Świat przysłów i powiedzeń. Mądrej głowie dość dwie słowie”

 

Kategoria wiekowa: klasy IV-VII Szkół Podstawowych

 

Zasięg konkursu:   powiatowy

Patronat:  Burmistrz Gminy i Miasta Grójec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Grójcu

Kryterium oceny prac:

Po sprawdzeniu testów komisja wyłoni zwycięzcę Znawcę Przysłów i Powiedzeń. Wygrywa osoba, która uzyska największą ilość punktów.

 

Główne założenia konkursu:

 - zainteresowanie dzieci przysłowiami i powiedzeniami funkcjonującymi  w języku polskim;

- inspirowanie do pogłębiania wiedzy polonistycznej;

- rozbudzanie ciekawości intelektualnej, samodzielności

- rozbudzanie zainteresowania słowem;

- poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł;

- wyrabianie nawyku samokształcenia;

- odkrywanie talentów polonistycznych wśród młodzieży szkół podstawowych;

- rozbudzanie wśród młodzieży ambicji i woli szlachetnej rywalizacji;

- potwierdzenie posiadanej wiedzy dzięki uczestnictwu w konkursie.

Zakres merytoryczny konkursu:

Uczestnicy rozwiązują test złożony z różnorodnych zadań z zakresu wiedzy o przysłowiach i powiedzeniach m.in. test wyboru, dopasowywanie fragmentów

przysłów, uzupełnianie brakujących wyrazów,  dobieranie przysłowia do opisanej w krótkim tekście sytuacji.

Zakres wiedzy nie będzie wykraczał poza dostępne publikacje i materiały o tej tematyce.

Przepisy ogólne:

  1. Konkurs będzie przeprowadzony w jednym etapie /GOK/:.

Każdy z uczestników indywidualnie rozwiązuje arkusz zadań. Czas trwania 40-60 minut. Za każdą  prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 punkt. Maksimum do zdobycia 100 pkt. Sprawdzania testów dokonuje Komisja powołana przez GOK.

  1. Z każdej placówki dopuszcza się maksymalnie 4 uczestników !!
  2. Po wyłonieniu z placówki szkolnej uczestników należy wypełnić Kartę /w załączeniu/.
  3. Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do GOK w nieprzekraczalnym terminie do 12.01.2018r.
  4. Wręczenie nagród nastąpi w dniu przeprowadzenia konkursu
  5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. Informacji udziela Dział Edukacji Kulturalnej, Pani Grażyna Dubiel – tel. 664 23 06, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń konkurs może się odbywać w kilku salach jednocześnie pod nadzorem osób z Komisji
  6. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku w materiałach prasowych i internetowych dotyczących konkursu.

Etap GOK

  1. Odbywa się w GOK dnia 20 luty 2018r. o godz. 10.00.

2.Przygotowuje i przeprowadza Komisja Konkursowa.

3.Komisja Konkursowa powiela testy zgodnie z zapotrzebowaniem najwcześniej dzień przed przeprowadzeniem konkursu.

  1. Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkół.
  2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Aby pobrać kartę zgłoszeniową, kliknij tu.