W dniu 12 marca 2019 roku w Grójeckim Ośrodku Kultury odbyła się 4. edycja konkursu wiedzy polonistycznej „ Świat przysłów i powiedzeń. Mądrej głowie dość dwie słowie”.
I. Do konkursu zgłosiło się 36 uczniów z klas IV-VIII PSP z Grójca, Lesznowoli, Zaborowa, Ciechlina, Lewiczyna.

II. Organizator powołał Komisję w skład, której weszli poloniści:
1. Ewelina Majewska – Przewodniczący, pomysłodawca i twórca kart konkursowych,
2. Justyna Krawczyk
3. Magdalena Knap
4. Małgorzata Binkowska

III. Uczestnicy rozwiązali test złożony z różnorodnych zadań z zakresu wiedzy o przysłowiach i powiedzeniach m.in. test wyboru, dopasowanie fragmentów przysłów, uzupełnienie brakujących wyrazów itd.

IV. Komisja dokonała sprawdzenia testów konkursowych .

V. Lista laureatów:

I miejsce Oliwia Lewandowska Zaborów 91pkt
II miejsce Joachim Wójcik Zaborów 88pkt
II miejsce Paweł Dudek Zaborów 87pkt
II miejsce Alicja Kalinowska Zaborów 85pkt
III miejsce Paulina Mirkowska PSP nr 1 Grójec 73pkt
III miejsce Aleksandra Smouch PSP nr 3 Grójec 73pkt
III miejsce Nina Lechowska PSP nr 1 Grójec 75pkt
Wyróżnienie Maja Kalita Lesznowola 70pkt
Wyróżnienie Maciej kozłowski PSP nr 2 Grójec 63pkt
Wyróżnienie Kamil Rafał Lesznowola 66pkt
Wyróżnienie Szymon Witczak Lewiczyn 65pkt
Wyróżnienie Zofia Kosiorek PSP nr 1 Grójec 71pkt
Wyróżnienie Dominika Radecka Goszczyn 63pkt
Wyróżnienie Olga Mańk Jeziora 66pkt
Wyróżnienie Dawid Zdort Lesznowola 69pkt

Oliwia Lewandowska otrzymała tytuł MISTRZA WIEDZY POLONISTYCZNEJ 2019

VI. Fundatorem nagród książkowych dla uczestników był Grójecki Ośrodek Kultury.

VII. Gościem specjalnym konkursu był Pan Piotr Muldner-Nieckowski – polski pisarz, lekarz, językoznawca /frazeolog i leksykograf/, wydawca. Doktor nauk medycznych i doktor habilitowany nauk humanistycznych.

VIII. Wszyscy uczestnicy otrzymali oprócz Dyplomów, słowniki ortograficzne i słodkości z BMB Sp. z o.o. w Grójcu